Conversational AI | Voicebot | Phonebot


den nye Digitaliseringsstrategi:

Mere tid til kerneopgaver gennem øget brug af teknologi.

Både offentlige og private sektor står for en omstilling af hvordan opgaver skal håndteres.


Her med fordel kan Conversational AI anvendes – Voicebot/Phonebot – samt chatbot og smsbot

til f.eks. at automatisere kunde&borger service, call&contact center, HR, IT m.v.


Der er ikke tale om en enten/eller løsning, men gerne både-og, hvor en “human agent ” kan overtage samtalen med clienter.

Conversational AI resulterer besparelser af ressourcer, som man med fordel kan allokeres til mere komplekse opgaver.

Conversational AI åbner for nye innovative muligheder for bl.a. mere tid til kerneopgaver

gennem øget brug af teknologi.

AI, Innovation og digital transformation skaber bedre og bæredygtige løsninger,

især når det handler om at spotte innovationspotentiale og forbinde idéer og mennesker.

Digitalisering og brug af nye teknologier er afgørende for virksomheder for at øge deres produktivitet og være konkurrencedygtige.

Den digitale omstilling fører til effektivisering af arbejdsgang og er basis for nye forretningsmodeller.

Google Dialogflow: Deconstructing Chatbots