Conversational AI | Voicebot | Phonebot


"Conversational AI" oversættes bedst til "Samtalebaseret AI".


Samtalebaseret AI er en teknologi, der gør det muligt for virksomheder at automatisere interaktionen med kunder og besøgende på deres hjemmeside ved hjælp af chatbots, stemmestyrede assistenter og andre samtalebaserede værktøjer.


Denne teknologi anvender avancerede algoritmer, som kan forstå og analysere den menneskelige sprog og kontekst for at levere en mere personlig og naturlig kundeoplevelse. Det kan også håndtere flere kundeinteraktioner samtidig og automatisk besvare ofte stillede spørgsmål.


Samtalebaseret AI kan hjælpe virksomheder med at øge deres effektivitet, reducere omkostninger og forbedre kundeoplevelsen. Det kan også indsamle data om kundeinteraktioner og bruge disse til at forbedre virksomhedens produkter og services.


En af de største fordele ved samtalebaseret AI er, at det kan tilbyde kundeservice døgnet rundt og reducere ventetiden for kunderne. Det kan også hjælpe med at reducere arbejdsbyrden for kundeservicemedarbejderne og give dem mere tid til at fokusere på mere komplekse opgaver.


Samtalebaseret AI er en vigtig teknologi for enhver virksomhed, der ønsker at forbedre deres kundeoplevelse og effektivisere deres kundeservice. Med de konstante forbedringer og udvikling inden for samtalebaseret AI, er der ingen tvivl om, at det vil fortsætte med at revolutionere måden, vi interagerer med teknologi på.

Conversations-AI vs. Chatbots


Conversations-AI/Samtalebaseret-AI og chatbots diskuteres ofte sammen, så det er vigtigt at vide, hvordan de relaterer sig.


Chatbots er en applikation af Conversations-AI, men ikke alle chatbots bruger Conversations-AI.

De fleste chatbots er regelbaserede, hvor de er forudprogrammeret med specifikke standardsvar og scripts og ikke kan håndtere mere komplekse samtaler.


AI-chatbots kan håndtere flere typer samtaler og emner og bruge data til at give det mest præcise svar.

den nye Digitaliseringsstrategi:

Mere tid til kerneopgaver gennem øget brug af teknologi.

Både offentlige og private sektor står for en omstilling af hvordan opgaver skal håndteres.


Her med fordel kan Conversational AI anvendes - Voicebot/Phonebot - samt chatbot og smsbot

til f.eks. at automatisere kunde&borger service, call&contact center, HR, IT m.v.


Der er ikke tale om en enten/eller løsning, men gerne både-og, hvor en "human agent " kan overtage samtalen med clienter.

Conversational AI resulterer besparelser af ressourcer, som man med fordel kan allokeres til mere komplekse opgaver.

Conversational AI åbner for nye innovative muligheder for bl.a. mere tid til kerneopgaver

gennem øget brug af teknologi.

AI, Innovation og digital transformation skaber bedre og bæredygtige løsninger,

især når det handler om at spotte innovationspotentiale og forbinde idéer og mennesker.

Digitalisering og brug af nye teknologier er afgørende for virksomheder for at øge deres produktivitet og være konkurrencedygtige.

Den digitale omstilling fører til effektivisering af arbejdsgang og er basis for nye forretningsmodeller.

Google Dialogflow: Deconstructing Chatbots